Konkurs plastyczny “Podróż marzeń”

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VI

„PODRÓŻ MARZEŃ”

 Cele konkursu:

 • pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat kultury, zabytków i walorów turystycznych wybranego kraju
 • zainteresowanie podróżami jako formą spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie ekspresji twórczej oraz umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 • aktywny udział w życiu szkoły

Warunki konkursu:

 1. Uczestnik przygotowuje jedną pracę związaną tematycznie z wybranym przez klasę krajem
 2. Format pracy A3, kartka z bloku technicznego
 3. Technika pracy dowolna
 4. Każda praca powinna być  zaopatrzona (na odwrocie) w metryczkę zawierającą:
  imię i nazwisko autora, wiek, klasę i tytuł pracy
 5. Prace należy oddawać do 15 maja  2013 r. do p. Agnieszki  Janaszek (s.102)  lub p.  Jolanty Rachowskiej (s.15)
 6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 maja 2013 r. podczas szkolnego pikniku   rodzinnego
 7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI