Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się  

w dniu 2 września 2013 roku:

  kl. 0 – 3 godz. 10.30

Przed uroczystością szkolną uczniowie spotykają  się w salach lekcyjnych:

gr. 0 a – p. U. Gałka                         – sala14 (pracuje wg stałego harmonogramu)

gr. 0 b – p. N. Leszkiewicz                – sala 108 (pracuje wg stałego harmonogramu)

gr. 0 c – p. K. Kowalska                    – sala 13 (pracuje wg stałego harmonogramu)

kl. Ia – p. E. Waszczuk                      – sala 15

kl. Ib – p. G. Pabudzińska                  – sala 16

kl. I c – p. H. Ostrowska                    – sala 12

kl. Id – p. M. Duszczyk                      – sala 102

kl. II a – p. U. Mistewicz                   – sala 103

kl. II b – p. B. Koryńska                     – sala 206

kl. II c – p. J. Rachowska                   – sala 106

kl. III a – p. U. Łazicka                       – sala 105

kl. III b – p. A. Ochalska                    – sala 205

kl. III c – p. A. Janaszek                     – sala 202

kl. III d – p. K. Bęben                         – sala 204

kl. III e – p. M. Turlej                        – sala 203

                                                              kl. 4 – 6 godz. 9.00

kl. IVa – p. L. Zawiska (wychowawca wspierający p. L. Pałczyński)                         – sala 204

kl. IVb – p. G. Krakowiak (wychowawca wspierający p. I. Podobas)                        – sala 104

kl. IVc – p. M. Dobrzyńska (wychowawca wspierający p. R. Marcinkowski)          – sala 105

kl. IVd – p. J. Jasiak (wychowawca wspierający p. A. Walczuk)                                – sala 201

kl. Va – p. M. Szczerbakowicz  (wychowawca wspierający p. M. Doromoniec)      – sala 206

kl. Vb – p. Ż. Betlińska (wychowawca wspierający p. K. Liberek)                            – sala 106

kl. Vc – p. A. Krakowiak (wychowawca wspierający p. J. Gałan)                             – sala 205

kl. VIa – p. I. Pawelska  (wychowawca wspierający p. W. Grębecka)                      – sala 202

kl. VIb – p. A. Cyboroń  (wychowawca wspierający p. A. Pańczyk)                          – sala 203

kl. VIc – p. M. Zdziebłowska  (wychowawca wspierający p. E. Twardowska)          – sala 103

  • Na 5 min. przed uroczystością uczniowie schodzą do sali gimnastycznej pod opieką wychowawców.
  • Po części oficjalnej odbędą się spotkania z wychowawcami wszystkich oddziałów w celu organizacji pracy w pierwszych dniach roku szkolnego (plan lekcji).