Uroczystości środowiskowe Batalionu „ZOŚKA”

15 września – niedziela

godz. 18.00 
Msza Święta w intencji kpt.hm. A. Romockiego ps. „Morro” i poległych żołnierzy  Batalionu; Kościół pw. Św. Trójcy, ul. Solec 61.

Po Mszy Świętej złożenie kwiatów pod pomnikiem przy ul. Wilanowskiej 1 róg ul. Solec i przy tablicy por. hm. Jerzego Gawina ps. „Słoń”, ul. Czerniakowska.

26 września – czwartek

godz. 17.00 
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Powstańców; Cmentarz Wilanowski.

godz. 18.00 
Msza Święta w intencji poległych żołnierzy Batalionu „Zośka”;
Kościół pw. Św. Anny w Wilanowie, ul. Biedronki 1a.

godz. 19.00 
Uroczystości pod tablicą pamiątkową; budynek restauracji „Wilanów” ul. Wiertnicza 27.

 Z A P R A S Z A M Y !

 Zespół do spraw realizacji programu „Nasz Patron”