Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 14 października 2013roku o godz. 9.00

odbędzie się ślubowanie klas pierwszych.

Wychowawcy klas podają uczniom organizację dnia.

W uroczystości biorą udział przedstawiciele klas starszych.

Wychowawcy świetlicy pełnią opiekę nad dziećmi pozostającymi w szkole.

Stołówka pracuje bez zmian.