„Lato w Mieście 2014”

Informujemy, że w związku z trwającymi  pracami remontowymi w Szkole Podstawowej nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie,  program „Lato w Mieście 2014” planowany w w/w szkole – w okresie od 11 do 29 sierpnia 2014 r. – będzie realizowany w Gimnazjum nr 18 ul. Angorska 2 w Warszawie.