Zerówka 2016/2017

Materiały z wczorajszego spotkania:

ZERÓWKA RAMOWY PLAN DNIA*

zalacznik-nr-1-wychowanie-przedszkolne*

zalacznik-nr-2-edukacja-wczesnoszkolna*

poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow*

*Przypominamy, że materiały te należy traktować jako wersje nieoficjalne, które mogą jeszcze ulec zmianom.