Lato w Mieście 2016

Termin przyjmowania kart uczestnika programu „Lato w Mieście 2016” w szkołach i placówkach organizujących program „Lato w Mieście 2016”:  od 23 maja 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku. 

Materiał na strone Dzielnicy dot. programu Lato w Mieście 2016

OPP nr 1 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

OPP nr 2 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

OPP nr 3 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

OPP nr 4 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

Regulamin WPE – OPP nr 1 Regulamin WPE – OPP nr 2

Regulamin WPE – OPP nr 3

Regulamin WPE – OPP nr 4

Regulamin WPE – SP nr 60

Regulamin WPE – SP nr 141

Regulamin WPE – SP nr 246

Regulamin WPE – SP nr 255

Regulamin WPE – SP nr 312

Regulamin WPE – SP nr 72

Regulamin WPE – SP nr 120

Regulamin WPE – SP nr 168

SP – 60 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

SP – 72 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

SP – 120 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

SP – 141 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

SP – 168 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

SP – 246 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

SP – 312 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku

SP -255 Karta Kwalfikacyjna Uczestnika Wypoczynku