Aktualności

Średnia liczba wypożyczeń książek w roku szkolnym 2017/2018 (Osiecka)

Średnia liczba wypożyczeń książek w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 (Osiecka)


W dniach 18–19 października uczniowie kl. I zostali uroczyście pasowani na czytelników. W czasie wizyty w bibliotece uczennice kl. V zapoznały pierwszoklasistów ze zbiorami i zadawały im zagadki dotyczące znanych bajek. Nauczyciele bibliotekarze wyjaśnili natomiast uczniom zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni. Dzieci mogły również obejrzeć prezentację dotyczącą biblioteki szkolnej. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez swoje starsze koleżanki na czytelników. Po pasowaniu dzieci mogły po raz pierwszy wypożyczyć książki.