Dla uczniów

Patron szkoły(PPTX)

Polscy nobliści w dziedzinie literatury(PPTX)

Historia bibliotek(PPTX)

Baśnie i legendy naszego regionu (PPTX)

Po co ludzie kroniki piszą (PPTX) 

Prawo autorske (PPTX)

Prasa-źródło informacji  (PPTX) 

Z książką popularnonaukową wyruszamy poznawać świat (PPTX)

Zalety czytania książek  (PPTX)

Źródła informacji w bibliotece  (PPTX)

Słowniki – źródła wiadomości(PPTX)

Historia książki (PPTX)

Czasopismo źródłem wiedzy i informacji (PPTX)

Z książką za pan brat (PPTX)

 

POLECAMY MATEMATYKĘ W SIECI.

Strony matematyczne

Zabawy matematyczne

Matematyka dla ósmych klas