DZIELNICOWY KONKURS MUZYCZNY „NA POWSTAŃCZYM SZLAKU BATALIONU “ZOŚKA” – “NIEZAKAZANE PIOSENKI”

DZIELNICOWY KONKURS MUZYCZNY „NA POWSTAŃCZYM SZLAKU BATALIONU “ZOŚKA” – “NIEZAKAZANE PIOSENKI”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka”  REGULAMIN KONKURSU: Cele konkursu: Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat Powstania Warszawskiego. Rozwijanie umiejętności wokalnych i scenicznych. Integracja młodzieży. Założenia konkursowe Warunki uczestnictwa Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III i IV –VI szkół podstawowych. Zakres tematyczny konkursu obejmujeWięcej oDZIELNICOWY KONKURS MUZYCZNY „NA POWSTAŃCZYM SZLAKU BATALIONU “ZOŚKA” – “NIEZAKAZANE PIOSENKI”[…]

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY  „Pieśnią powstańczą malowane”

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY „Pieśnią powstańczą malowane”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” REGULAMIN KONKURSU: Cele konkursu: Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat Batalionu „Zośka” Powstania Warszawskiego. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi Zadanie konkursowe: Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest zapoznanie się z piosenkami, jakie śpiewali bohaterowie walczący w Powstaniu Warszawskim oraz wykonanie ilustracjiWięcej oDZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY „Pieśnią powstańczą malowane”[…]

Uroczyste obchody rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowską

Uroczyste obchody rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowską

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowską, które odbędą się 25 lutego 2018 r. Rozpocznie je uroczysta Msza święta w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka o godz. 12.30. Będzie to Msza koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Romualda Kamińskiego. Następnie uroczystości przeniosą się do Alei Chwały (ul. Traczy), gdzieWięcej oUroczyste obchody rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowską[…]

PORADY DLA RODZICÓW JAK ROZPOZNAĆ DZIECKO ZAGROŻONE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

PORADY DLA RODZICÓW JAK ROZPOZNAĆ DZIECKO ZAGROŻONE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

„DROGI  RODZICU! Starasz się wychowywać dziecko najlepiej jak potrafisz, a mimo to syn/córka sprawia coraz częściej kłopoty wychowawcze w domu lub/i w szkole. Może sądzisz, że jesteś jedynym rodzicem z takimi problemami,  może nie wierzysz, że potrafisz pomóc swojemu dziecku w lepszym funkcjonowaniu-ale to prawda. „DZIECKIEM TRUDNYM” nazywamy dziecko które: ma kłopoty z przystosowaniem sięWięcej oPORADY DLA RODZICÓW JAK ROZPOZNAĆ DZIECKO ZAGROŻONE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM[…]