Pomoc materialna

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą otrzymać następującą pomoc materialną:

  1. stypendium szkolne – wnioski składane są tylko do 15.09.2019– wniosek do pobrania
  2. zasiłek szkolny – w przypadku zdarzenia losowego pomniejszającego dochód rodziny, zgłoszenie najpóźniej do dwóch miesięcy od daty zdarzenia – wniosek do pobrania
  3. bezpłatne obiady dla uczniów klas 1-3 – wnioski można składać cały rok szkolny– wniosek do pobrania
  4. bezpłatne całodzienne wyżywienie dla dzieci z oddziałów „0”- wnioki można składać cały rok szkolny – wniosek do pobrania

Dokładnych informacji udzielają pedagodzy p Marta Kordel budynek ul Tarnowiecka i p. Iwonna Podobas budynek ul. Osiecka