Dyżur wakacyjny

Potwierdzeniem zapisu dziecka na „Dyżur Wakacyjny 2018”, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie do 15 czerwca 2018.
Opłatę w wysokości 40 zł za jeden tydzień – 5dni (8 zł za jeden dzień – obiad i podwieczorek), za dwa tygodnie 80zł należy wpłacić na rachunek bankowy:

78 1030 1508 0000 0005 5076 1076

W treści przelewu należy wpisać:

„opłata za żywienie na Dyżur Wakacyjny 2018 – imię i nazwisko dziecka”


Obiady wydawane, są przeznaczone dla dzieci OBECNYCH w szkole.
Nieobecność dziecka na posiłkach można zgłaszać w godz. 7.30 – 9.00 w dniu, w którym ma być wydany posiłek telefonicznie na numer 512 792 477.
Zgłoszenia SMS–ami nie będą brane pod uwagę.


warszawa-dyzury.pzo.edu.pl 

w okresie od 2.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2018 r.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

16 kwietnia

 14 maja
do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

16 kwietnia

14 maja
godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

30 kwietnia
godz. 9.00

14 maja
 godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

30 kwietnia
godz. 9.00

15 maja
godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.

25 maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

25 maja

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

20 czerwca
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

20 czerwca
godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 


Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 2 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku

Termin dyżuru Szkoła Adres Telefon Liczba

miejsc

uwagi
Turnus I 2 lipca -13 lipca Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 136 im. Marii Kownackiej ul. Grzegorza Przemyka 5 226713372 20  
Turnus I 2 lipca • 13 lipca Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” ul. Międzyborska 64/70 228103244 20  
Turnus IV 16 sierpnia – 31 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul Szaserów 117 226106772 23  
Turnus II 16 lipca 27 lipca Szkoła Podstawowa nr 143 im Stefana Starzyńskiego Aleja Stanów Zjednoczonych 27 226177232 25  
Turnus I 2 lipca -13 lipca Szkoła Podstawowa nr 163 im Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 222771442 75  
Turnus I 2 lipca – 13 lipca Szkoła Podstawowa nr 168 im Wiktora Gomulickiego ul. Zwycięzców 44 226176328 16  
Turnus III 30 lipca – 14 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 185 im UNICEF ul. gen Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 226135878 23  
Turnus ll 16 lipca – 27 lipca Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego ul. Kwatery Głównej 13 226106779 18 dyżur w SP72
Turnus I 2 lipca – 13 lipca Szkoła Podstawowa nr 246 Im I Warszawskiej Dywizji Piechoty im T Kościuszki ul. Białowieska 22 222771457 12  
Turnus I 2 lipca – 13 lipca Szkoła Podstawowa nr 255 im Cypriana Kamila Norwida ul. Kamionkowska 36/44 228107367 12 dyżur w SP246
Turnus II 16 lipca – 27 lipca Szkoła Podstawowa nr 279 Im Batalionów AK „GUSTAW I „HARNAŚ” ul. Cyrklowa 1 228103544 25 dyżur w SP135
Turnus IV 16 sierpnia – 31 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 312 Im Ewy Szelburg Zarembiny ul Władysława Umińskiego 12 226711166 140  
Turnus IV 16 sierpnia – 31 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 373 im Ignacego Jana Paderewskiego ul Angorska 2 226175724 25  
Turnus III 30 lipca – 14 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 374 Im gon Piotra Szembeka ul Boremlowska 6/12 226105992 25  
Turnus II 16 lipca – 27 lipca Szkoła Podstawowa nr 375 Im Orląt Lwowskich ul gen Romana Abrahama 10 226710842 75  
Turnus IV 16 sierpnia – 31 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 397 Im Bohaterów Olszynki Grochowskiej ul. Afrykańska 11 226176803 25  
Turnus III 30 lipca – 14 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego ul Zbaraska 3 228102882 40  
Turnus I 2 lipca -13 lipca Szkoła Podstawowa nr 72 im Przyjaciół Grochowa ul Ludwika Michała Paca 44 222771430 44  

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne_2018