Dyrekcja

Dyżur dyrektorski dla rodziców

Imię i nazwisko stanowisko Godziny przyjęć Dni przyjęć Miejsce
Marzena Żak Dyrektor Szkoły 16.00 – 17.00 Poniedziałki

Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

Ul. Osiecka 28/32

Beata Kugan Wicedyrektor 16.00 – 17.00 Czwartki

Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

ul. Tarnowiecka 4

Katarzyna Siecińska Wicedyrektor 16.00 – 17.00 Czwartki

Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

ul. Tarnowiecka 4

Anna Sienica Wicedyrektor 16.00 – 17.00 Poniedziałki

Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

Ul. Osiecka 28/32