Dyrekcja

Dyżur dyrektorski dla rodziców

Imię i nazwisko stanowisko Godziny przyjęć Dni przyjęć Miejsce
Marzena Żak Dyrektor Szkoły 16.00 – 17.00 Poniedziałki

Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

Ul. Osiecka 28/32

Anna Sienica Wicedyrektor 16.00 – 17.00 Poniedziałki

Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

ul. Tarnowiecka 4

Agnieszka Winiarska Wicedyrektor 16.00 – 17.00 Środy Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

Ul. Osiecka 28/32

Anna Duda
Kierownik świetlicy 16.00 – 17.00 Piątki

Szkoła Podstawowa nr 163

im. Batalionu „Zośka”

Ul. Osiecka 28/32