O RADZIE RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 163 im. „Batalionu Zośka”
ul. Osiecka 28/32; 04-173 Warszawa
NIP: 113-26-93-207

Kontakt:

e-mail: rr163warszawa@gmail.com
drogą listową: poprzez umieszczenie korespondencji w segregatorze Rady Rodziców w sekretariacie Szkoły

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca Rady Rodziców –
Małgorzata Ściślewska-Kotarska 2a/6c
Przedstawiciel RR ds/Gimnazjum –
Marzena Daniło 3D gim.
Przedstawiciel RR ds/Oddziałów Przedszkolnych –
Andrzej Wyżlic 0a
Skarbnik RR –
Marek Zajdler 4c
Sekretarz RR – Michał Tucholski 5d
Sekretarz RR Żaneta Sikora-Mikiciuk 2d

Komisja Skrutacyjna na rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca Komisji –
Justyna Leśniczuk 1a
Członek Komisji –
Anna Dominiak 8a
Członek Komisji –
Monika Nowakowska-Figoń 1b