O RADZIE RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 163 im. „Batalionu Zośka”
ul. Osiecka 28/32; 04-173 Warszawa
NIP: 113-26-93-207

Kontakt:

e-mail: rr163warszawa@gmail.com
drogą listową: poprzez umieszczenie korespondencji w segregatorze Rady Rodziców w sekretariacie Szkoły

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Jacek Kostrzewa 5a
Wiceprzewodniczący ds. klas 0-3 – Andrzej Wyżlic 2a
Skarbnik RR – Marta Gęsicka 1d
Sekretarz RR – Anna Chalecka 3b
Członek o charakterze doradczym – Agnieszka Sowa 4c
Członek o charakterze doradczym – Agata Leśniak 4b

Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca Komisji –
Członek Komisji –
Członek Komisji –