O RADZIE RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 163 im. „Batalionu Zośka”
ul. Osiecka 28/32; 04-173 Warszawa
NIP: 113-26-93-207

Kontakt:

e-mail: rr163warszawa@gmail.com
drogą listową: poprzez umieszczenie korespondencji w segregatorze Rady Rodziców w sekretariacie Szkoły

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Ściślewska-Kotarska 3a
Wiceprzewodniczący ds. klas 0-3 – Andrzej Wyżlic 1a
Skarbnik RR – Marek Zajdler 1d/5c
Sekretarz RR – Michał Tucholski 6d
Członek o charakterze doradczym – Monika Zielińska 3c
Członek o charakterze doradczym – Anna Sztobryn 6b

Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca Komisji – Monika Rowicka 2d/5d
Członek Komisji – Aneta Dąbrowska 4a
Członek Komisji – Aleksandra Milecka 1c