Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE w SP nr 163

w roku szkolnym 2018/2019

 

zerówki

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0a

14:00 – 15:00

Zaj. plastyczne

p. Liberadzka/

p. Murawska

sala:  16

0b

14:00 – 15:00

Zaj. plastyczne

p. Sęk

sala:  15

0a

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Liberadzka/

p. Murawska

sala:  16

0a

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Liberadzka/

p. Murawska

sala:  16

0b

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Sęk

sala:  15

0b

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Sęk

sala:  15

0a

14:30 – 15:00

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0b

14:00 – 14:30

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0a

14:00 – 14:30

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0b

14:30 – 15:00

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0a

14:40 – 15:10

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 16

0a

9:10 – 9:40

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 16

0b

14:40 – 15:10

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 15

0b

9:10 – 9:40

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 15

0b

3 g.l.

Rewalidacja

p. P. Puchniak

sala T3 (za 109)

0b

5 g.l.

Rewalidacja

p. P. Puchniak

sala 103

 

klasy pierwsze

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1a+1c

4 g.l.

Zaj. dyd. – wyr.

p. Jonio

sala:  108

1b+1d

6 g.l.

zaj. dyd. – wyr.

p. Zielińska

sala: klub Zośka

1d

7 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. M. Miłkowska

sala: 108

1d

7 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. M. Miłkowska

sala: 108

1d

9 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. M. Miłkowska

sala: 108

1b

5 g.l.

Sport

p. J. Kutyła

1d

5 g.l.

Sport

p. Ż Betlińska

1c

7 g.l.

Sport

p. W Piotrowska

1a

6 g.l.

Sport

p. J. Kutyła

1a + 1c

2 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: T1

1a

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: 108

1b + 1d

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: 101

1c

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1a

4 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1c

4 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1d

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1b

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1b

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1a i 1c

4 g.l

Zaj. socjoterapeutyczne  p. K. Michalak

Sala T2

1b i 1d

4 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne p. K. Michalak

Sala T2

1a

5 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

1a

4 g.l.

Rewalidacja

p. K. Michalak

sala T2

1a

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

 

Klasy drugie 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
2a+2d

9 g.l.

Zaj. dyd. –wyr.

p. Łazicka

sala: 106

2c+2b

5 g.l.

  Zaj. dyd. – wyr.

  p. E. Waszczuk

sala: klub Zośka

2d

3 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. U. łazicka

sala: klub Zośka

2a

4 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. K. Kowalska

sala: klub Zośka

2c

4 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. E. Waszczuk

sala: klub Zośka

2b

4 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. B. Truszkowska

sala: klub Zośka

2a

3 g.l.

Sport

p. W. Piotrowska

2c

6 g.l.

Sport

p. M. Jarka

2d

4 g.l.

Sport

p. W. Piotrowska

2b

5 g.l.

Sport

p. M. Jarka

2d

3 g.l. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Sawuła

sala: T1

2d

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: 108

2a

2 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2b

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2d

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2c, 2b

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2d

3 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

2b

5 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne p. K. Michalak

sala:T2

2b

6 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

2d

3 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

2d

2 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

2d

4 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

2b

3 g.l.

Rewalidacja

p. K. Michalak

sala T2

2b

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

klasy trzecie 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
3b
4 g.l.Zaj. dyd. – wyr.

p. M. Bartoszcze

sala: 108

3a

5 g.l.

Zaj. dyd. –  wyr.

p. A. Klujewska

sala: 108

3a

6 g.l.

Sport

p. J. Kutyła

3b

5 g.l.

Sport

p. M. Jarka

3b

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Sawuła

sala : 108

3a

5  g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala T2

3b

4 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala T2

3a

2  g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala T2

3a

5 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

3b

7 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

3a

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

3b

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Sawuła

sala T1

3b

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Sawuła

sala T1

 

Klasy czwarte

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Wszystkie klasy 4

7 g.l.

Zaj. dyd. – wyr.

język polski

p. M. Mielcarz

sala 203

Wszystkie klasy 4

7 g .l.

Zaj. dyd. – wyr.

matematyka

p. E. Kłosowska

sala: 202

4a 4d

7 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. A. Cyboroń

sala: 203

4a 4d

8 g.l.

Zajęcia wyrównawcze z historii dla obcokrajowców

p. A. Krakowiak

sala: 205

4a 4d

7 g.l.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla obcokrajowców

p. A. Fila

sala: 204

4a 4d

7 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. A. Cyboroń

sala: 203

4a 4d

6 g.l.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla obcokrajowców

p. J Żukowska

sala: 206

Wszystkie klasy 4

6 g .l.

Zaj. rozwijające

matematyka

p. E. Kłosowska

sala: 202

Wszystkie klasy 4

14:45 – 15:45

SKS

p. M. Jarka

Wszystkie klasy 4

14:45 – 15:45

SKS

p. M. Jarka

4a

1 g.l.

 Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Winiarska

sala: 207

4f

1 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Winiarska

sala: 207

4c

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Winiarska

sala: 207

4d

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: 108

4d

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: T1

4b

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Winiarska

sala: 207

4f

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala: 207

4b,4c,4f

7 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala: 207

4c

6 g.l.

Zaj. Socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala : T2

4a

7 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

4b

6 g.l.

Zaj. Socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

4f

5 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

4d

6 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala:T2

4f

5 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

4a

8 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

4f

5 g.l.

Rewalidacja

p. K. Michalak

sala T2

4a

6 g.l.

Rewalidacja

p. A. Fila

sala 204

4a

7 g.l.

Rewalidacja

p. A. Fila

sala 204

4f

5 g.l.

Rewalidacja

p. K. Michalak

sala T2

Klasy piąte

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Wszystkie klasy 5

7 g.l.

Zaj. dyd. – wyr.

matematyka

p. K. Bogucki

sala 204

Wszystkie klasy 5

7 g. l.

Zaj. dyd. – wyr.

język polski

p. N. Fulko

sala: 103

Wszystkie klasy 5

7 g.l.

Zaj. rozwijające

SZKOLNY TEATR MUZYCZNY ZOŚKA

p. A. Krakowiak

sala 205

Wszystkie klasy 5

7 g.l.

Zaj. rozwijające z matematyki

p. A. Sienica

sala 204

Wszystkie klasy 5

7 g.l.

Zaj. rozwijające

SZKOLNY TEATR MUZYCZNY ZOŚKA

p. K. Kowalska

sala 205

Wszystkie klasy 5

13:30 – 14:30

SKS

p. A. Korczak

Wszystkie klasy 5

15:30 – 16:30

SKS

p. W. Piotrowska

Wszystkie klasy 5

13:30 – 14:30

SKS

p. A. Korczak

Wszystkie klasy 5

15:30 – 16:30

SKS

p. W. Piotrowska

5a

8 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Sawuła

sala: T1

5d

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Winiarska

sala: 207

5b

7 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Winiarska

sala: 207

5f

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: T1

5e

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: T1

5f

7 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. Winiarska

sala 207

5b

7 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. Winiarska

sala 207

5f

6 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

5d

6 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

5a i 5b

6 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

5b

8 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

5b

1 g.l.

Rewalidacja

p. K. Michalak

sala: T2

5b

4 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala: 207

 

 

 

Klasy szóste

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Wszystkie klasy 6

8 g. l.

Zaj. dyd. – wyr.

język polski

p. A. Cyboroń

sala: 105

6 b

8 g. l.

Zaj dyd. – wyr.

matematyka

p. D. Pejska

sala 102

6a

1 g. l.

Koło j. niemiecki

p. T. Stefański

sala: 107

6b

1 g. l.

Koło j. niemiecki

p. T. Stefański

sala: 107

6d

6 g. l.

Koło j. niemiecki

p. T. Stefański

sala: 107

Wszystkie klasy 6

8 g. l.

1h

Zaj. rozwijające

Matematyka

p. A. Fila

sala: 103

6c

1 g. l.

Koło j. niemiecki

p. T. Stefański

sala: 107

Wszystkie klasy 6

13:30 – 14:30

SKS

p. A. Korczak

Wszystkie klasy 6

15:30 – 16:30

SKS

p. W. Piotrowska

Wszystkie klasy 6

13:30 – 14:30

SKS

p. A. Korczak

Wszystkie klasy 6

15:30 – 16:30

SKS

p. W. Piotrowska

6d

7 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 103

6b

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. Winiarska

sala: 202

6b

7 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala: 215

6c

8 g.l.

Rewalidacja

p. A. Bartczak

sala: 102

6c

1 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala: 115

6c

1 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala: 115

6b

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Bartczak

sala 104

6c

7 g.l.

Rewalidacja

p. A. Bartczak

sala: 102

6b

1 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala:115

Klasy siódme

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7b

8 g. l.

Zaj. dyd – wyr. matematyka

p. D. Pejska

sala 102

7b

8 g. l.

Zaj. dyd – wyr.

j. polski

p. N. Fulko

sala: 104

Wszystkie klasy 7

15:30 – 16:30

SKS

p. M. Jarka

7a

9 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 104

7b

8 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 102

 

Klasy ósme

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8 c

8 g. l.

Zaj. dyd. – wyr.

J. polski

p. N. Fulko

sala: 104

8 a, c, b

8 g. l.

Zaj. dyd. – wyr. Matematyka

p. A. Polkowska

sala: 206

8 b

8 g. l.

Zaj. dyd. – wyr.

J. polski

p. N. Fulko

sala: 104

8c

7 g. l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. A. Polkowska

sala 208

8 a

8 g. l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. A. Sienica

sala 103

8b

8 g. l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. A. Polkowska

sala 208

8a

8 g. l.

Zaj. rozw.

historia

p. S. Teusz

sala 204

Wszystkie klasy 7

15:30 – 16:30

SKS

p. M. Jarka

8b i 8c

9 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 104

8b

9 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 102

8c

7 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala: 115

8b

9 g.l.

Rewalidacja

p. A. Bartczak

sala 102

8b

5 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala:115

8c

8 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala: 115

8a

8 i 9 g.l.

Rewalidacja

p. A. Bartczak

sala 204

Klasy gimnazjalne

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
3d

2 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala:115

3 a b

8 g.l.

Zaj. dyd –  wyr.

j polski

p. K. Ludwiniak

sala 111

3 c d

8 g.l.

Zaj. dyd. –  wyr.

j polski

p. K. Ludwiniak

sala 111

3c

5 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 102

3a, 3d

7 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 102

3b

8 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Bartczak

sala: 102

3d

4 g. l.

zajęcia indywidualne z psychologiem

s. 215

3 a

7 g.l.

zajęcia indywidualne z psychologiem

s. 101

3a

9 g.l.

zajęcia indywidualne z psychologiem

s. 215

3d

2 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala:115

3a

7 g.l.

Rewalidacja

p. M Jastrzębowska

sala: 103

3a

1 g.l.

Rewalidacja

p. A. Bartczak

sala: 104

3d

5 g.l.

Rewalidacja

p. M. Kordel

sala:115