Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I półrocze: 01.09.2020 – 10.01.2021

II półrocze: 11.01.2021 – 25.06.2021

WRZESIEŃ 2020 r.

01.09.2020 r. (wtorek)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:

klasy I – VIII – spotkania z wychowawcami w salach –zgodnie z harmonogramem.

2-10.09.2020 r. godz.17:00

Budynek przy ul. Osieckiej

Zebrania z rodzicami dla oddziałów 0-III 
2-10.09.2020 r. 17:30

Budynek przy ul. Tarnowieckiej

Zebrania z rodzicami dla oddziałów IV – VIII 
14.09. 2019 r. (poniedziałek) Pomnik 21 Pułku Piechoty „dzieci Warszawy” (Al. Waszyngtona)

Poczet sztandarowy – uczniowie kl. VIIIa (wyjście grupowe, zgody rodziców)

7 – 18.09.2020 r. Przeprowadzanie diagnoz wstępnych
16.09.2020 r. godz. 18:00 Zebranie trójek klasowych
18.09.2020 r. (piątek) Akcja „Sprzątanie świata”
15.09.2020r. (wtorek), godz.16:00 Zebranie rady pedagogicznej organizacyjne
25.09. 2020 r. (piątek) Pomnik „Leśnika” park im. Jana Szypowskiego ul. Grochowska/ Kwatery Głównej

Poczet sztandarowy – uczniowie kl. VIIIb (wyjście grupowe, zgody rodziców)

25.09.2020 r. (zamiast 26.09.) EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
30.09. 2020 r. DZIEŃ CHŁOPAKA

PAŹDZIERNIK 2020 r.

cały miesiąc MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
1.10.2020 r. (czwartek) – zamiast 2.10. DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA / MATEMATYCZNY ZAWRÓT GŁOWY
2.10.2020 r. (piątek) Rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego (dzień na galowo; klasowe śpiewanie niezakazanych piosenek)
KONKURSY KURATORYJNE:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470

początek października Pasowanie na czytelnika uczniów klas I
 

13.10.2020 r. (wtorek)

Budynek przy ul. Osieckiej

Ślubowanie uczniów klas I
15.10.2020 r.

 

Zgłaszanie przez rodziców uczniów klas VIII informacji dotyczących dostosowania form i warunków na egzaminie
 

 

21.10.2020 r. godz. 18:00

Spotkania indywidualne z Rodzicami klas 0 – III. (online)

Omówienie dostosowań wymagań edukacyjnych w przypadku zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb uczniów, w celu motywowania do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę możliwości przez każdego ucznia. 

Dostępni online WSZYSCY NAUCZYCIELE PRACUJĄCY Z UCZNIAMI KLAS 0-III

22.10.2020 r. godz. 18:00

 

Spotkania indywidualne z Rodzicami klasy IV – VIII (online)

Omówienie dostosowań wymagań edukacyjnych w przypadku zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb uczniów, w celu motywowania do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę możliwości przez każdego ucznia 

Dostępni online WSZYSCY NAUCZYCIELE PRACUJĄCY Z UCZNAIMI KLAS IV-VIII

15.10.2020 r. godz. 16:00

Zebranie Rady Pedagogicznej (online)

Opinia Rady Pedagogicznej na temat planu finansowego szkoły na 2021 r.

Opinia Rady Rodziców na temat planu finansowego szkoły na 2021 r.

LISTOPAD 2020 r. 

10.11.2020 r. (wtorek) godz. 12:00 Dzień na galowo.

WSPÓLNE (w obu budynkach) ODŚPIEWANIE HYMNU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12-13.11.2020 r. Dni bez zajęć dydaktycznych
4.11.2020 r.

 (środa)

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami klas 0 – III (online)

– omówienie działań w związku z przeprowadzoną we wrześniu wśród rodziców diagnozą: potrzeb, oczekiwań i propozycji;

– omówienie sytuacji wychowawczej (ogólnie)

– omówienie sytuacji dydaktycznej (ogólnie)

– wspólna modyfikacja planu wychowawczo – profilaktycznego oddziału klasowego

Przekazanie informacji o ewentualnych zagrożeniach

Omówienie dostosowań wymagań edukacyjnych w przypadku zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb uczniów, w celu motywowania do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę możliwości przez każdego ucznia 

5.11.2020 r.

 (czwartek)

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami klas IV – VIII: 

– omówienie działań w związku z przeprowadzoną we wrześniu wśród rodziców diagnozą: potrzeb, oczekiwań i propozycji;

– omówienie sytuacji wychowawczej (ogólnie)

– omówienie sytuacji dydaktycznej (ogólnie)

– wspólna modyfikacja planu wychowawczo – profilaktycznego oddziału klasowego

Przekazanie informacji o ewentualnych zagrożeniach.

Omówienie dostosowań wymagań edukacyjnych w przypadku zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb uczniów, w celu motywowania do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę możliwości przez każdego ucznia 

16.11.2020 r. (poniedziałek) MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI
20.11.2020 r. (piątek) – zamiast 21.11. ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Zebranie Rady Pedagogicznej:

7-11.12 2020r. PRÓBNE EGZAMINY KLAS  VIII

BADANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW (NADZÓR PEDAGOGICZNY)

27.11.2020 r. (piątek) – zamiast 29.11.

Andrzejkowe wróżby

(dyskoteka kl. 4-8)

29.11.2020 r. (niedziela) Olszynka Grochowska – 188 rocznica wybuchu powstania listopadowego

Poczet sztandarowy – uczniowie kl. VIIIc (wyjście grupowe, zgody rodziców)

GRUDZIEŃ 2020 r.

5.12.2020 r. (sobota)

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

4.12.2020 r. (piątek) – zamiast 6.12.

Mikołajki na sportowo kl. 0 – III

Dzień Anioła

Dzień w czapce Mikołaja

4.12.2020r. Blokada ocen w LIBRUSIE
do     8.12.2020r. Wystawanie ocen przewidywanych śródrocznych za I półrocze w e – dzienniku LIBRUS .
do   9.12.2020r. -klasy I-III

do   10.12.2020r. -klasy IV-VIII

Rozdanie przez wychowawców wydruków z ocenami przewidywanymi uczniom dla rodziców w celu pisemnego potwierdzenia odbioru informacji o ocenach.
do  10.12.2020r. Wychowawcy oddają wicedyrektorom ARKUSZE KLASYFIKACYJNE
16.12.2020r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. 0 – III
17.12.2020r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. IV – VIII
22.12.2020 r. SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA PRACOWNIKÓW (stołówka ul. Tarnowiecka) 15:00
21 lub 22.12.2020 r. ? SZKOLNE JASEŁKA
23-31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2021 r.

1.01.2021 r. Nowy Rok Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych
6.01.2021 r. Święto Trzech Króli Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych
07.01.2021 r. godz. 12:00 (czwartek) Jan Rodowicz ps. „Anoda” rocznica śmierci  zm.7 stycznia 1949 r.  Poczet sztandarowy – uczniowie kl. VIIId (wyjście grupowe, zgody rodziców)
8.01.2021 r. (piątek) KONIEC I PÓŁROCZA
11.01.2021 r. (poniedziałek) POCZĄTEK II PÓŁROCZA
 13.01.2021 (środa)

(online)

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami – podsumowujące I półrocze

Klasy 0 – III – prezentacja progresu dydaktycznego

14.01.2021  (czwartek)

(online)

godz. 18:00

Szkolenie rodziców klas 8 w sprawie przeprowadzania form i warunków egzaminu

Zebrania z rodzicami – podsumowujące I półrocze

IV – VIII:

– wychowawcy prezentują ogólne informacje o klasie otrzymane od matematyka, polonisty, językowca (j. ang.) – prezentacja progresu dydaktycznego

11 – 15.01.2021 r. JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ  FERIE ZIMOWE?
18.01.2021 r. – 31.01.2021 r. FERIE ZIMOWE

LUTY 2021 r.

08.02.2021 r. (poniedziałek) DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
25.02.2021 r. (czwartek) 190 rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską
24.02.2020 r. Spotkanie rekrutacyjne dla rodziców dzieci – kandydatów dla klas 0 i I

Zespoły przedmiotowe prezentują ofertę edukacyjną Szkoły na rok szkolny 2021/2022

MARZEC 2021 r. 

08.03.2021 r. (poniedziałek) Dzień Kobiet – dzień w kitkach
10.03.2020 r.

(środa)

(online)

godz. 18:00

Spotkania indywidualne z Rodzicami klas 0 – III.

Omówienie dostosowań wymagań edukacyjnych w przypadku zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb uczniów, w celu motywowania do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę możliwości przez każdego ucznia 

11.03.2020 r.

(czwartek)

(online)

godz. 18:00

Spotkania indywidualne z Rodzicami klas IV – VIII.

Omówienie dostosowań wymagań edukacyjnych w przypadku zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb uczniów, w celu motywowania do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę możliwości przez każdego ucznia 

22.03.2021 r. (poniedziałek) ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Rekolekcje wielkopostne
26.03.2021 r.(piątek) Rocznica Akcji pod Arsenałem – minuta ciszy o godz. 12:00.

Poczet sztandarowy – uczniowie kl. VIIa (wyjście grupowe, zgody rodziców)

 KWIECIEŃ 2021 r.

Miesiąc Kultury Zdrowotnej 

1-6.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
Po ustaleniu terminu egzaminów przez OKE

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Omówienie sytuacji wychowawczej w oddziałach oraz udzielania pomocy psychologicznej.
Ewaluacja programów efektywności nauczania (w przypadku uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne w I półroczu)

Szkolenie nauczycieli w zakresie procedur egzaminacyjnych

19.04.2021 r. (poniedziałek) Dzień Pamięci (rocznica wybuchu powstania w getcie)

Akcja „Żonkile Pamięci” – razem z Muzeum Polin

22.04.2021 r. (czwartek) DZIEŃ ZIEMI
26 – 30.04.2021 r.

 

2.05.2021 r.

W BARWACH BIAŁO – CZERWONYCH KOTYLIONÓW

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

DZIEŃ FLAGI RP

 MAJ 2021 r.

ROWEROWY MAJ 

Sesja fotograficzna organizowana przez Rodziców
8.05.2021 r.

DZIEŃ BIBLIOTEK

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT)

12.05.2021 r. (wtorek) Rocznica śmierci I. Sendlerowej

 (udział we mszy  w kościele p.w. św. Karola Boromeusza, złożenie kwiatów na grobie)

14.05.2021 r. (piątek) DZIEŃ PATRONA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (JEZYK POLSKI)
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (MATEMATYKA)
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (JEZYK OBCY NOWOŻYTNY)
Bal Ósmoklasisty
12.05.2021 r. (środa)

(online)

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami klas 0 – III

– podpisanie przez rodziców zawiadomień o przewidywanych ocenach niedostatecznych

– podsumowanie PLANU PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ W ODDZIALE

– zebranie od rodziców propozycji dotyczącego Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022

13.05.2021 (czwartek)

(online)

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami klas IV – VIII

– podpisanie przez rodziców zawiadomień o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania

– podsumowanie PLANU PRACY WYCHOWAWCZEJ W ODDZIALE

– zebranie od rodziców propozycji dotyczącego Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022

do 31 maja 2021 r.

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2021/2022 – składanie wniosków przez nauczycieli

CZERWIEC 2021 r.

01.06.2021 r. (wtorek)

DZIEŃ DZIECKA

3.06.2021 r. (czwartek) Boże Ciało

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

4.06.2021 r. (piątek)

Dzień bez zajęć dydaktycznych

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty (język polski)

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty (matematyka)

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty (język obcy nowożytny)

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO – dotyczy uczniów klas szóstych, którzy od 01.09.2021 r. będą uczniami oddziału dwujęzycznego;

 

/Sprawdzian zostanie przeprowadzony w sali za świetlicą w budynku przy ul. Osieckiej;

W tym czasie w Szkole będzie wyłączony dzwonek, a sala nr 108 i 109 będzie wyłączona z zajęć dydaktyczno-wychowawczych; /

JAKA JEST CZWARTA KLASA? NIE JEST TAKA STRASZNA – program adaptacyjny dla uczniów klas III
do 03.06.2021 r. Zapotrzebowanie na nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla wzorowych uczniów
07.06.2021 r. Wystawanie ocen przewidywanych śródrocznych oraz rocznych w e – dzienniku LIBRUS. Rozdanie przez wychowawców uczniom wydruków z ocenami przewidywanymi dla rodziców w celu pisemnego potwierdzenia odbioru informacji o ocenach.
do 10.06.2020 r. Wnioski o stypendia dla uczniów
do 08.06.2021 r. Wystawienie ocen śródrocznych za II półrocze oraz rocznych w e-dzienniku LIBRUS
09.06.2021 r. Blokada ocen w e-dzienniku LIBRUS
11.06.2021 r. (poniedziałek) Arkusze klasyfikacyjne – wychowawcy oddają do wicedyrektorów
17.06.2021 r. (czwartek) Rada Pedagogiczna: klasyfikacja i promocja uczniów
18.06.2021 r. (piątek) ??? Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty przez OKE
25.06.2021 r. (piątek) UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
25.06.2021 r. (piątek) ??? Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym przez OKE
25.06.2021 r. (piątek) 19:00 ? Spotkanie integracyjne dla pracowników
28.06.2021 r. (poniedziałek) 8:30? RADA PEDAGOGICZNA – PODSUMOWANIE roku szkolnego 2020/2021

– wyniki nadzoru pedagogicznego

– analiza wyników egzaminu ósmoklasisty (zestawienie roku 2019/2020 z 2020/2021)

– analiza wyników ewaluacji

– informacje o działalności Szkoły – zespoły

– wnioski na kolejny rok szkolny

SIERPIEŃ 2021 r. 

ostatni tydzień sierpnia Spotkanie adaptacyjne dla dzieci:

– z oddziałów 0

– klas 1

31.08.2021 r. 8:30 ZEBRANIE RADY PEDAGOCZNEJ – organizacyjne