Podręczniki

W roku szkolnym 2016/2017 darmowymi podręcznikami są objęci uczniowie klas: I, II, III , IV i V.

Informujemy, że podręczniki do religii i języka niemieckiego nie są darmowe.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KL IV – VI

R0K SZKOLNY  2016/2017

Wykaz podręczników do religii:

Klasa 0

Numer podręcznika:AZ-03-04/3-1
red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
NIE JEST DARMOWY.

 
Klasa I


Numer podręcznika:AZ-11-01/10-WA-1/12

red.: A. Frączak, R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika:W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
NIE JEST DARMOWY.

 
Klasa II


Podręcznik do klasy drugiej został poddany korekcie. Od września będzie obowiązywać nowa wersja. Podręcznik będzie składał się z dwóch części i nastąpi połączenie podręcznika z kartami pracy.

 
Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13
red.: A. Frączak, R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika:A oto Ja jestem z wami,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
NIE JEST DARMOWY.

Klasa III


Podręcznik do klasy trzeciej został poddany korekcie. Od września będzie obowiązywać nowa wersja. Podręcznik będzie składał się z dwóch części i nastąpi połączenie podręcznika z kartami pracy.

 
Numer podręcznika:AZ-13-01/10-WA-2/14
red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika:Kto spożywa moje Ciało, ma życie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
NIE JEST DARMOWY.

KLASA IV

 1. Język polski

– Podręcznik: Język polski 4 – kształcenie kulturowo-literackie, seria ,,Odkrywamy na nowo”
Autor: M. Składanek
Wydawnictwo: OPERON
Nr w wykazie MEN: 339/1/2011/2015

– Podręcznik: Język polski 4 – kształcenie językowe, seria „Odkrywamy na nowo”
Wydawnictwo: OPERON
Nr w wykazie MEN: 339/2/2012

—————————————————————————————————————

 1. Język angielski

– Podręcznik: „Today 1”
Autorzy: D.Todd, T. Thompson
Wydawnictwo: Pearson
Nr w wykazie MEN: 669/1/2013/2014

– Zeszyt ćwiczeń: “Today 1”
Autorzy: D.Todd, T. Thompson
Wydawnictwo: Pearson

—————————————————————————————————————

 1. Muzyka

– Podręcznik: Muzyka 4 „Ciekawi świata”
Autor: J. Górska-Guzik
Wydawnictwo: OPERON
Nr w wykazie MEN: 431/1/2012/2015

—————————————————————————————————————-

 1. Plastyka

– Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej: „Do dzieła ”
Autorzy: J. Lukas, K. Onak
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr w wykazie MEN: 326/1/2011/2015

—————————————————————————————————————-

 1. Historia i społeczeństwo

– Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej „Wczoraj i dziś”
Autor: G. Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr w wykazie MEN: 443/1/2012/2015

—————————————————————————————————————-

 1. Przyroda

– Podręcznik: „Przyroda z pomysłem”
Autorzy: U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H. Binkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Nr w wykazie MEN: 604/1/2012/2014

– Zeszyt ćwiczeń „Przyroda z pomysłem”
Autorzy: U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H. Binkiewicz
Wydawnictwo: WSiP

—————————————————————————————————————-

 1. Matematyka

– Podręcznik dla klasy czwartej „Matematyka z plusem”
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Nr w wykazie MEN: 340/1/2015/z1

– Ćwiczenia dla klasy czwartej szkoły podstawowej  Wersja B (dwu zeszytowa)
„Matematyka z plusem 4”
Autorzy: Ćwiczenia. Arytmetyka: M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki
Ćwiczenia. Geometria: P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO

—————————————————————————————————————-

 1. Zajęcia komputerowe

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. „Informatyka
Europejczyka” Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007,
OpenOffice.org (Wydanie II)
Autorzy: D. Kiałka, K. Kiałka
Wydawnictwo: Helion
Nr w wykazie MEN: 475/1/2012

—————————————————————————————————————-

 1. Zajęcia techniczne

– Podręcznik: Zajęcia techniczne – część komunikacyjna seria  „Odkrywamy na nowo”,
Autorzy: U. Białka, J. Chrabąszcz  
Wydawnictwo  OPERON
Nr w wykazie MEN:  384/1/2011


– Podręcznik: Zajęcia techniczne – część techniczna seria  „Odkrywamy na nowo”

Autorzy: U. Białka, J. Chrabąszcz
Wydawnictwo: OPERON
Nr w wykazie MEN:  384/2/2012/2015

—————————————————————————————————————-

 1. Religia

– Podręcznik: „Jestem Chrześcijaninem”
Autor: ks. M. Czyżewski
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Nr w wykazie MEN:  AZ-21-01/10-WA-3/13
NIE JEST DARMOWY.

—————————————————————————————————————-

 1. Język niemiecki

– „Und so weiter 4” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń dla kl. IV (nowe wydanie)
Autorzy: L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska
Wydawnictwo: PWN
Nr w wykazie MEN: 336/1/2011/2015
NIE JEST DARMOWY.

——————————————————————————————————————

KLASA V

 1. Język polski

– Podręcznik:  Język polski 5 – kształcenie kulturowo-literackie, seria ,,Odkrywamy na  nowo”
Autor: M. Składanek,
Wydawnictwo: OPERON,
nr w wykazie MEN: 339/3/2013

– Podręcznik: Język polski 5 – kształcenie językowe – seria „Odkrywamy na nowo”,
Wydawnictwo: OPERON,
nr w wykazie MEN: 444/4/2013

—————————————————————————————————————-

 1. Język angielski

– Podręcznik: „Today 2”
Autorzy: D.Todd, T. Thompson,
Wydawnictwo: Pearson
Nr w wykazie MEN: 669/2/2013/2014

– Zeszyt ćwiczeń: “Today 2”
Autorzy: D.Todd, T. Thompson,
Wydawnictwo: Pearson

—————————————————————————————————————-

 1. Muzyka

– Podręcznik: Muzyka 5 „Ciekawi świata”,
Autor: Justyna Górska – Guzik,
Wydawnictwo: OPERON
Nr w wykazie MEN: 431/2/2013

—————————————————————————————————————-

 1. Plastyka

– Podręcznik do plastyki dla klasy piątej: „Do dzieła ”
Autorzy: J. Lukas, K. Onak
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr w wykazie MEN: 326/2/2011/2015

—————————————————————————————————————-

 1. Historia

–  Podręcznik do historii i społeczeństw dla klasy piątej „Wczoraj i dziś”
Autor: G. Wojciechowski,
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr w wykazie MEN: 443/2/2013/2015

—————————————————————————————————————-

 1. Przyroda

– Podręcznik: „Przyroda z pomysłem”
Autorzy: U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H. Binkiewicz,
Wydawnictwo: WSiP,
Nr w wykazie MEN:
cz. 1:  604/3/2013/2015
cz 2:  604/2/2013

– Zeszyt ćwiczeń „Przyroda z pomysłem”
Autorzy: U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H. Binkiewicz
Wydawnictwo: WSiP

—————————————————————————————————————-

 1. Matematyka

– Podręcznik dla klasy piątej ,,Matematyka z plusem”,
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki,
Wydawnictwo: GWO,

– Ćwiczenia dla klasy piątej szkoły podstawowej  Wersja B (dwuzeszytowa)
„Matematyka z plusem 5”
Autorzy: Ćwiczenia. Arytmetyka: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
Ćwiczenia. Geometria: M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Nr w wykazie MEN: 773/2/2016

—————————————————————————————————————-

 1. Zajęcia komputerowe

– ,,Informatyka Europejczyka”, Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły
podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007,
Open Office.org (Wydanie II)
Autorzy: D. Kiałka, K. Kiałka,
Wydawnictwo: Helion ID
Nr w wykazie MEN: 475/2/2012

—————————————————————————————————————-

 1. Zajęcia techniczne

– Podręcznik: Zajęcia techniczne – część techniczna seria  „Odkrywamy na nowo”
Autorzy: U. Białka, J. Chrabąszcz
Wydawnictwo: OPERON
Nr w wykazie MEN:  384/2/2012/2015

—————————————————————————————————————-

 1. Religia

– Podręcznik: „Wierzę w Jednego Boga”
Autor: ks. M. Czyżewski
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Nr w wykazie MEN: AZ-22-01/10-WA-3/14
NIE JEST DARMOWY.

—————————————————————————————————————-

 1. Język niemiecki

– ,,Und so weiter”, zeszyt ćwiczeń + podręcznik dla klas V,
Autorzy: L. Zastąpiło,   E. Krawczyk, M. Kozubska,
Wydawnictwo Szkolne PWN.
Nr w wykazie MEN: 336/2/2012/2016
NIE JEST DARMOWY.

—————————————————————————————————————–

KLASA VI

 1. Język polski

– Podręcznik: Język polski 6 – kształcenie kulturowo – literackie, seria „Odkrywamy na nowo”
Autorzy: M. Składanek, H. Szaniawska
Wydawnictwo: Operon.
nr w wykazie MEN: 339/5/2014

– Podręcznik: Język polski 6 – kształcenie językowe, seria „Odkrywamy na nowo”,
Wydawnictwo: OPERON,
nr w wykazie MEN: 339/6/2014

—————————————————————————————————————-

 1. Język angielski

– Podręcznik: „Today 3”
Autorzy: Stilem Erika, Zarras Sandy
Wydawnictwo: Pearson Education / Longman
Nr w wykazie MEN: 669/3/2015

– Zeszyt ćwiczeń: “Today 3”
Autorzy: Tasia Vassilatou
Wydawnictwo: Pearson Education

—————————————————————————————————————-

 1. Muzyka

– Podręcznik + zeszyt ćwiczeń „Ciekawi świata 6”,
Autor: Justyna Górska – Guzik,
Wydawnictwo: OPERON
Nr w wykazie MEN: 431/3/2014

—————————————————————————————————————-

 1. Plastyka

– ,,Do dzieła”- podręcznik do plastyki dla klas IV – VI,
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,
Wydawnictwo: Nowa Era.
Nr w wykazie MEN: 423/e/2012

—————————————————————————————————————-

 1. Historia

–  „Wczoraj i dziś  kl. 6”,  (podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz 1 i 2 + atlas kl. IV-VI)
Autor: G. Wojciechowski,
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr w wykazie MEN: 443/3/2014

—————————————————————————————————————-

 1. Przyroda

– „Przyroda z pomysłem”,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń,
Autorzy: U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H. Binkiewicz,
Wydawnictwo:  WSiP,
– Atlas WSiP do wyżej wymienionego podręcznika, kl. IV – VI
Nr w wykazie MEN:
cz. 1:  604/4/2014
cz. 2:  604/5/2014

—————————————————————————————————————-

 1. Matematyka

– Podręcznik  ,,Matematyka z plusem”,
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki,
Wydawnictwo:  GWO;
Nr w wykazie MEN: 340/3/2014

– Zeszyty ćwiczeń:
– ,,Liczby wymierne”, zeszyt ćwiczeń, praca zbiorowa pod redakcją
Dobrowolskiej, wyd.GWO;
– ,,Wyrażenia algebraiczne”, zeszyt ćwiczeń, A. Demby,    M. Dobrowolska,
Jucewicz, wyd.GWO;
– ,,Geometria’’, zeszyt ćwiczeń,  M. Dobrowolska, M. Jucewicz,    P. Zarzycki,
wyd.GWO;

—————————————————————————————————————-

 1. Zajęcia komputerowe

– ,,Informatyka Europejczyka”, Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007,
Open Office.org (Wydanie II)
Autorzy: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka,
Wydawnictwo: Helion ID
Nr w wykazie MEN: 475/3/2012

– „Informatyka Europejczyka”, Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007,
Open Office.org (Wydanie II)
Autorzy: D. Kiałka, K. Kiałka,
Wydawnictwo: Helion ID

—————————————————————————————————————-

 1. Zajęcia techniczne

–  Podręcznik dla kl. 4-6  „Zajęcia techniczne: część techniczna’’
Autorzy: Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz
Wydawnictwo: Operon
Nr w wykazie MEN: 384/2/2012

–  Podręcznik dla szkoły podstawowej ,,Zajęcia techniczne: część komunikacyjna’’
Autorzy: Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz
Wydawnictwo: Operon
Nr w wykazie MEN: 384/1/2011

—————————————————————————————————————-

 1. Religia

– Podręcznik: „Wierzę w święty Kościół”
Autor:  ks. M. Czyżewski
Nr w wykazie MEN: AZ-23-01/10-WA-5/14
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
NIE JEST DARMOWY.

—————————————————————————————————————-

 1. Język niemiecki

–  ,,Und so weiter’’, zeszyt ćwiczeń i podręcznik dla kl. VI,
Autorzy: L. Zastąpiło, E. Krawczyk,  M. Kozubska,
Wydawnictwo Szkolne PWN
Nr w wykazie MEN: 336/3/2012
NIE JEST DARMOWY.