Rekrutacje kl. I

Najaktualniejsze informacje dotyczące rekrutacji (link)

Granice obwodów – mapa (PDF)

REKRUTACJA

 Szanowni Państwo – Rodzice dzieci 6-cio letnich,

 Nawiązując do Naszego spotkania z dnia 17 lutego 2016 r. pragnę poinformować, że każde dziecko sześcioletnie zamieszkałe w Dzielnicy Praga – Południe, jeśli rodzice wyrażą wolę posłania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, będzie miało zapewnione tam miejsce.
Szkoła zapewni odpowiednią liczbę miejsc w oddziałach przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich i w klasach pierwszych, to znaczy utworzy tyle oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, ile będzie trzeba – zgodnie z wolą Rodziców.
Korzystając z okazji, załączam pytania od jednego z Rodziców, może pomogą rozwiać pozostałe wątpliwości.
W przypadku pytań, proszę o kontakt ze Szkołą. Nadmieniam, iż oddziały przedszkolne będą zorganizowane zgodnie z obowiązującymi standardami wyznaczonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w roku szkolnym 2016/2017.
W maju 2016 r. po zakończonej rekrutacji, zostanie zorganizowane dla Państwa kolejne spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Pytania Rodzica (podkreślenie) i odpowiedzi dyrektora (kursywa)

 1. „Pani Dyrektor mówiła, że nie ma rejonizacji zerówek. Hipotetyczna sytuacja: wszyscy poza mną zdecydują się wysłać dzieci do pierwszej klasy. W związku z tym w okolicy nie zostanie utworzona żadna zerówka. Czy to znaczy, że może się okazać, że syna będę musiała wozić np do Wilanowa? Bo tylko tam będą jeszcze wolne miejsca?”

W wyżej opisanej sytuacji dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole na terenie dzielnicy Praga Południe. Dyrektor musi zapewnić miejsce w szkole uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, a gmina zapewnia dzieciom miejsce w przedszkolu (gmina, czyli Dzielnica Praga Południe).

 

 1. „Przewidujecie utworzenie dwóch zerówek. Nie wiem czy na dniu otwartym było zwiedzanie szkoły a chciałabym się dowiedzieć jaka jest wielkość sali dla zeróweczki oraz mniej więcej jaka jest wielkość miejsca do zabawy (pomijając stoliki, które traktuję jako miejsce do pracy).”

 W roku szkolnym 2015/2016 szkoła nie prowadzi oddziałów przedszkolnych, dlatego nie było możliwości pokazania sali oddziału przedszkolnego. W wakacje w szkole zaplanowany jest remont.

 

 1. „Gdzie znajduje się sala dla zeróweczki (piętro).”

Obecnie nie ma sali dla oddziałów przedszkolnych.

 

 1. „Gdzie znajduje się szatnia dla zeróweczki.”

Nie zapadły jeszcze decyzje o tym, która sala zostanie przeznaczona dla oddziałów przedszkolnych. W związku z tym nie ma również informacji o szatni. W szkole w wakacje będzie remont szatni.

 

 1. W jakiej odległości od sali jest toaleta?

Odległość toalety od sali zależy od położenia sali lekcyjnej. Toalety są rozmieszczone na obu końcach każdego korytarza (jedna dla dziewcząt, druga dla chłopców).

 

 1. „Czy dzieci jedzą posiłki w swojej sali czy schodzą na stołówkę?”

Uczniowie klas 1-6 schodzą do stołówki na obiad, śniadanie jedzą w klasie.

 

 1. „Czy jest wydzielone miejsce posiłków dla zerówki?”

W chwili obecnej, dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek szkolny mają wydzieloną stołówkę.

 

8.”Czy zeróweczki jedzą w tym samym czasie co uczniowie szkoły czy mają swój odrębny czas?”

Obecnie dzieci sześcioletnie jedzą obiad w tym samym czasie, co inni uczniowie szkoły, ale schodzą osobno z wychowawcami świetlicy i są w innej sali. Jeśli będzie utworzony oddział przedszkolny, dzieci będą schodziły na obiad w innym czasie niż pozostali uczniowie.

 

9.”Jaki jest czas na zjedzenie posiłku?”

Dla uczniów klas 1-6 przerwa śniadaniowa trwa 10 minut, ale to zależy od wychowawcy, która ma w obowiązkach organizować czas tak, żeby wszystkie dzieci zjadły śniadanie. Przerwy obiadowe są dwie – po 20 minut – dla uczniów. Dla dzieci oddziału przedszkolnego będzie to zależało od tempa dzieci.

 

 1. „Interesuje mnie ile jest posiłków w ciągu dnia i jaka jest cena za dzień?”

W przypadku oddziału przedszkolnego, w ciągu dnia dzieci będą mogły zjeść obiad (aktualnie jest to 4 zł), pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek to 8 zł (dane na obecny rok szkolny).

 

 1. „Gdzie odbywają się zajęcia gimnastyczne?”

Zajęcia wychowania fizycznego w klasach I–III odbywają się w sali gimnastycznej, na korytarzu szkolnym lub szkolnym boisku (w zależności od temperatury i pogody).

 

12.”Kto prowadzi zajęcia gimnastyczne (wychowawczyni czy może część nauczyciel wychowania fizycznego)?”

Zajęcia wychowania fizycznego w klasach I–III prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

 1. „Jakie są obowiązkowe zajęcia dodatkowe (czy jest np. rytmika albo logorytmika, język angielski, szachy… itd).”

Co do aktualnie działających zajęć dodatkowych – bardzo proszę zapoznać się z ofertą na stronie internetowej szkoły: www.sp163.pl (w zakładce Oferta-Zajęcia pozalekcyjne-Wykaz zajęć). Jest to oferta na bieżący rok szkolny, może ulec zmianie, w zależności od potrzeb dzieci.

 

 1. „Czy czas świetlicowy dzieci spędzają w innym pomieszczeniu niż swoje zajęcia? (w jakiej odległości jest świetlica od ich sali zajęć).”

Tak, czas pobytu w świetlicy dzieci spędzają w innym pomieszczeniu niż swoje zajęcia. Odległość od sali lekcyjnej do świetlicy szkolnej zależy od jej położenia.

 

 1. „Czy świetlica jest tylko dla zeróweczki czy dzieci mają też kontakt ze starszymi dziećmi (kl. 2,3, … itd.) Nie chodzi o pomoc czy wizyty towarzyskie tylko o jedną wspólną świetlicę dla wszystkich dzieci)”

Aktualnie, w szkole dzieci sześcioletnie mają kontakt ze starszymi dziećmi, ale są też wydzielone sale dla dzieci sześcioletnich.

 

 1. „Czy świetlicę prowadzi wychowawczyni zeróweczki czy inna nauczycielka?”

Grupę świetlicową prowadzi nauczyciel zatrudniony w świetlicy szkolnej.

 

17.” Czy pani ze świetlicy jest zawsze ta sama? (poza wypadkami losowymi)”

W tym roku szkolnym są przypisani stali nauczyciele do pracy z sześciolatkami.

 

 1. „W jakich godzinach funkcjonuje świetlica?”

Świetlica pracuje w godzinach 7.00–18.00.

 

 1. „Czy plac zabaw jest tylko dla zeróweczki czy dzieci mają też kontakt ze starszymi dziećmi (kl. 2,3, … itd.)”

Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej.

 

 1. „Czy pani ucząca w zeróweczce ma wykształcenie przedszkolne?”

Nauczyciel pracujący w szkole posiada kwalifikacje zgodne z zajmowanym stanowiskiem. Są to te same kwalifikacje, które wymagane są od nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

 1. „Ile nauczycielek będzie na zajęciach?”

Zajęcia w danym oddziale poza wychowawcą klasy prowadzą inni nauczyciele, np. język obcy nowożytny lub religia/etyka. Może być 3 nauczycieli (tak, jak w przedszkolu). Realizacja podstawy przedszkolnej wygląda podobnie jak w przedszkolu.

 

 1. „Czy będzie jakaś Pani do pomocy? Rozstawianie sprzętów itd.”

Oddział przedszkolny prowadzi nauczyciel – wychowawca, pomaga mu dodatkowa osoba (pomoc nauczyciela). Nie przewiduje się ,,rozstawiania sprzętów’’.

 

 1. Czy dzieci przechodzą do pierwszej klasy razem ze swoją panią?

To nie może być zagwarantowane.

 

24.”Jak często dzieci z zeróweczki wychodzą poza szkołę (wyjścia do teatru, muzeum, wystawy, spacery itd)”

W zależności od przygotowanego przez nauczyciela wspólnie z rodzicami planu wycieczek, zatwierdzonego na pierwszym zebraniu przez rodziców. Zależy od środków finansowych pochodzących od rodziców.

 

 1. „Czy przewidywane są, że do szkoły będą przyjeżdżać teatrzyki, będą organizowane koncerty?”

Aktualnie w Szkole jest 28 oddziałów (ponad 600 uczniów) co utrudnia organizowanie dla wszystkich, opłacanych przez rodziców koncertów. Dlatego organizowanie tego typu imprez zależy od decyzji rodziców oraz chęci współpracy ze szkołą (również w kwestii organizacji tego typu imprez). Zdarza się, że na terenie szkoły odbywają się zajęcia prowadzone przez osoby spoza szkoły. Są wówczas opłacane przez rodziców (to zależy od rodziców).

 

 1. „Czy w szkole jest zwyczaj, że teatrzyki, koncerty, występy itd. opłacane są z funduszu rady rodziców czy każdorazowo trzeba wnieść opłatę?”

W zależności od ustalenia tej kwestii przez rodziców z wychowawcą klasy.

 

 1. „Czy szkoła pracuje na zmiany?”

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Obecnie w 15 salach uczy się 636 uczniów, tj. 28 oddziałów, dlatego nie ma innej możliwości. Organizacja zależy od rekrutacji.

 

 1. „W jakich godzinach funkcjonuje zeróweczka? (jeśli w systemie zmianowym to w jakich godzinach są poszczególne zmiany)”

Obecnie nie ma oddziału zerowego. Wszystko będzie zależało od liczby oddziałów zerowych oraz od liczby oddziałów klas pierwszych.

 

 1. „W jakich godzinach funkcjonują klasy 1-3 (jeśli w systemie zmianowym to w jakich godzinach są poszczególne zmiany).”

Obecnie klasy 1-3 funkcjonują w systemie dwuzmianowym, np. 8.00–11.20, 12.10 lub np. 12.30–16.00.