Zespoły przedmiotowe i zadaniowe

ROK SZKOLNY 2020/2021

SKŁAD ZESPOŁÓW

PRZYDZIAŁ ZADAŃ / KOORDYNOWANIE ZADAŃ STAŁYCH

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 2020/2021
1. ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ,  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEWODNICZĄCY
nauczyciele wychowania przedszkolnego:

p. Bartnicka Dorota, p. Lange Beata, p. Lewandowska Anna, p. Humięcka Aleksandra;

nauczycielki klas I:

p. Murawska Adrianna, p. Waszczuk Ewa,p. Leszkiewicz Natalia, p. Orzoł Dorota;

nauczycielki klas II:

 p. Bartoszcze Marzena, p. Łazicka Urszula,  p. Szwagrzak Diana, p. Sęk Katarzyna, p. Zalewska Magdalena;

nauczycielki klas III:

 p. Zielińska Wioletta, p. Bęben Krystyna, p. Lindebny Marta, p. Mistewicz Urszula,p. Kisielińska – Łojszczyk Dominika;

PRZEWODNICZĄCY:

p. MARZENA BARTOSZCZE

z- cy na poziomach:

0-A.Humięcka


I: E.Waszczuk


II:K.Sęk

 

 III:U .Mistewicz 

2. ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY I PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH PRZEWODNICZĄCY
nauczyciele języka polskiego: p. K. Blicharska, p. M. Mielcarz, p. K. Ludwiniak, p. N. Fulko;

nauczyciele historii i WOS:   p. A. Krakowiak, p. K. Siecińska, p. A. Andrzejewska (oddział dwujęzyczny);

nauczyciele techniki, plastyki, muzyki: p. A. Bielida, p. J. Gałan, p. I. Marzęda, p. A. Krakowiak, p. G. Krakowiak;

bibliotekarze: p. Kopeć Zdzisława, p. Hanna Grodzka (biblioteka ma osobny plan pracy)

PRZEWODNICZĄCY:

P. KATARZYNA LUDWINIAK

z-ca p. MAŁGORZATA MIELCARZ

3. ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH PRZEWODNICZĄCY
p. B. Kurgan (oddział dwujęzyczny), p. I. Kruhlianytsia (oddział dwujęzyczny), p. A. Andrzejewska (oddział dwujęzyczny), p. J. Aleksandrowicz, p. K. Krupa, p. K. Bednarczyk,  p. J. Masiak (j. niem.), A. Millen; A. Osowska;  PRZEWODNICZĄCY:

p. JOANNA MASIAK

z -ca p. JOLANTA ALEKSANDROWICZ

4. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI,  TECHNIKI, INFORMATYKI PRZEWODNICZĄCY
matematyka: p. A. Kondracka,  p. A. Sienica, p. A. Kłosowska, p., p. A. Sochacka, K. Bogucki;

informatyka: B. Kurgan (oddział dwujęzyczny) p. G. Krakowiak, p. J.Gałan;

PRZEWODNICZĄCY:

p. AGNIESZKA KONDRACKA

z-ca p. ELŻBIETA KŁOSOWSKA

5.

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
(PRZYRODA, BIOLOGIA, FIZYKA, CHEMIA, GEOGRAFIA)
PRZEWODNICZĄCY
przyroda:p.  Betlińska Ż.;

geografia: p. A. Bielida, p. M. Żak; A. Millen (oddział dwujęzyczny)

fizyka: p. A. Sochacka;

biologia: p. R. Ziarek;

chemia: p. K. Bogucki;

PRZEWODNICZĄCY:

p. ANNA SOCHACKA

z-ca p. ANDRZELIKA BIELIDA

6.

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEWODNICZĄCY
Wychowanie fizyczne: p. Ż. Betlińska, p. W. Piotrowska, p. K. Bednarczyk, p. M. Rzeczkowska,  p. M. Jarka;

Edukacja dla bezpieczeństwa: p. M. Jarka;

PRZEWODNICZĄCY:

P. KAROL BEDNARCZYK

z-ca p. ŻANETA BETLIŃSKA

7.

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII, ETYKI, WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE,  DORADZTWA ZAWODOWEGO PRZEWODNICZĄCY
religia: p. A. Chalhoub, p. J. Gałan, p. E. Twardowska,  ks. M. Korzenecki, p. Teresa Konysz;

etyka: p. Dmeński Jakub

wdżwr: p. K. Siecińska, R. Ziarek;

Doradztwo zawodowe: p. K. Siecińska;

PRZEWODNICZĄCY:

p. ANNA CHALHOUB

z-ca p. RENATA ZIAREK

8.

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY PRZEWODNICZĄCY
Kierownik: p. A. Marcinkowska;

p. K. Filczak,  p. A. Gąbka, p. K. Jędrzejewska, p. K. Kowalska, p. J. Krzewska, p. J. Kutyła,

p. R. Marcinkowski, p. H. Pawlik-Skóra, p. A. Skop, p. E. Sztengel p. J. Terlecka,

PRZEWODNICZĄCY:

p. JOANNA TERLECKA

z-ca p. ANNA SKOP

ZESPOŁY PROBLEMOWE W R. SZ. 2020/2021
1.

 

ZESPÓŁ DO SPRAW WDRAŻANIA I EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO  Przewodniczący
p. R. Marcinkowski, p. K. Filczak p. A. Marcinkowska
2.

 

ZESPÓŁ DO SPRAW  ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PRZEWODNICZĄCY
p. I. Podobas(pedagog)

p. Agnieszka Winiarska (logopeda, terapeuta pedagogiczny), p. Katarzyna Michalak – socjoterapeuta, p. Paulina Puchniak (pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny), p. Małgorzata Ludwiczak (pedagog specjalny) , p. Zając Paulina (pedagog specjalny), p. Anna Adamska (pedagog specjalny),
p.Magdalena Kowalczyk (psycholog), p. Aneta Manelska (logopedia).

 

p. M. Kordel – Karbowska (pedagog),  p. A. Orłowska (pedagog), p. D. Pająk (psycholog), A. Sawuła (pedagog specjalny), p. M. Juszczak (pedagog specjalny), p.M. Kaniewska (pedagog specjalny), p. Bocheńska M. (pedagog specjalny), p. Suwiński T. (socjoterapeuta);

PRZEWODNICZĄCY ul. Osiecka:

p. I. PODOBAS
z-ca p. PAULINA PUCHNIAK

PRZEWODNICZĄCY ul. Tarnowiecka:

p. M. KORDEL – KARBOWSKA
z-ca p. AGNIESZKA ORŁOWSKA

3.

 

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI PRZEWODNICZĄCY
p. A. Bielida, p. R. Ziarek, p. A. Sochacka, . J. Masiak, p. A. Krakowiak, p. M. Mielcarz, p. K. Bogucki, PRZEWODNICZĄCY:

p. ELŻBIETA KŁOSOWSKA

4. ZESPÓŁ DO SPRAW WDRAŻANIA DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH WYNIKI SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH Przewodniczący
p. A. Bielida, p. R. Ziarek, p. A. Sochacka, . J. Masiak, p. A. Krakowiak, p. M. Mielcarz, p. K. Bogucki, PRZEWODNICZĄCY:

p. KRZYSZTOF BOGUCKI

z-ca p. AGNIESZKA KRAKOWIAK

5. ZESPÓŁ DO SPRAW ORGANIZACJI PRACY SU 
OPIEKUNOWIE:

RZECZNIK PRAW UCZNIA:

 

Protokolant: p. H. Grodzka, p. J. Terlecka

 

Koordynatorzy:

– ds. ewaluacji SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO – p. A. Marcinkowska

– koordynator SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW – p . P. Zając

– ds. wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: p. K. Siecińska

– zbierania informacji nt. dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów klas ósmych – p. M. Kordel – Karbowska, p. A. Orłowska

– ds. konkursów kuratoryjnych – p. G. Krakowiak (śledzenie komunikatów na stronie KO)

– koordynator SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA  / PROGRAMOW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH;

– SZKOLNY KOORDYNATOR EDUKACJI KULTURALNEJ – p. K. Ludwiniak

– ds. dostosowywania wymagań edukacyjnych w oddziałach dwujęzycznych – p. B. Kurgan

– administrator dziennika elektronicznego – p. B. Kurgan

– ds. wdrażania języka programowania PYTON – p. B. Kurgan

– koordynator CRS1 – p. Marta Lindebny (0-3)

– koordynator CRS 1 – p M. Mielcarz (4-8)

– koordynator ŚWIĘTA SZKOŁY – p. A. Krakowiak (4-8), p. E. Waszczuk (0-3)

– koordynator wydarzeń związanych z I. Sendlerową – p. K. Ludwiniak (4-8)

– koordynowanie programu SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ  – p. N. Fulko

– prowadzenie szkolnej kroniki – p. E. Sztengel,  p. I. Kruhlianytsia, p. E. Waszczuk

– koordynator programu OD ZABAWY DO SPORTU – p. K. Bednarczyk,

– koordynator programu TRZYMAJ FORMĘ – p. R. Ziarek

– koordynator programu LEPSZA SZKOŁA – p. M. Mielcarz

– koordynator SZKOLNYCH KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH 4-8 –  p. E. Kłosowska

– koordynator SZKOLNYCH KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH 0-3 –  p. M. Bartoszcze

– badanie losów absolwentów – p. H. Pawlik – Skóra, J. Krzewska

– koordynator programu NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ – p. K. Michalak (kl. 0-3)

– koordynator programu NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ – p. M. Juszczak (kl. 4-8)

– koordynator warsztatów dla 0-III WIEM CO JEM –  p. K. Sęk (kl. 0-3)

– koordynator organizacji rekolekcji szkolnych, szkolnych spotkań z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy – ks. M. Korzenecki (4-8), p. A. Chalhoub (0-3)

– koordynator ds. organizacji komunii świętej – p .A. Chalhoub

– koordynator opracowań dla rodziców – p. A. Orłowska

 – koordynowanie programów profilaktycznych EPSILON – p. M. Kordel -Karbowska

 – koordynowanie akcji dot. KWIECIEŃ – MIESIĄCEM PROMOCJI ZDROWIA – p. I. Podobas, p. M. Kordel – Karbowska

– koordynowanie organizacji DNIA TOLERANCJI  – p. I. Podobas (0-3), p. D. Pająk (4-8)

– koordynator współpracy z przedszkolami – p. U. Łazicka, p. E. Waszczuk

– umieszczanie materiałów na stronie internetowej Szkoły WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY –p. U. Łazicka (0-3)

– umieszczanie materiałów na stronie internetowej Szkoły WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY – p. Ż. Betlińska (4-8)

– koordynator projektu MÓZG LUBI RUCH  – p. K. Kowalska 0-3;

– koordynator projektu MÓZG LUBI RUCH  – p. J. Kutyła 4-8;

– koordynator projektu PRACA DOMOWA NA MIARĘ – p. A. Orłowska;

– koordynator szkoleń dot. ZDALNEGO NAUCZANIA (PROJEKT www.lekcjaenter.pl), – p. G. Krakowiak, p. J. Gałan,

– koordynator projektu SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA – p. P. Puchniak 0(0-3), p. D. Pająk (4-8);

– koordynator SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU – p. K. Michalak (0-3), p. T. Suwiński , p. J. Kutyła, p. J. Krzewska (4-8);

– koordynator projektu CZYTAM SAM – p. H. Grodzka;

– koordynator projektu ZACZYTANA SZKOŁA – p. M. Lidebny i p. H. Grodzka (0-3); p. K. Ludwiniak i p. Z. Kopeć (4-8);

– koordynator BALU KARNAWAŁOWEGO – p. K. Kowalska

– koordynator szkolnych zawodów sportowych, konkursów międzyprzedmiotowych o tematyce sportowej – p. Ż. Betlińska

– koordynator akcji ROWEROWY MAJ – p. G. Krakowiak

– koordynowanie dekoracji podczas uroczystości oraz organizowanie kiermaszy tematycznych – p. J. Terlecka,p. E. Sztengel, p. K. Filczak, p. A. Bielida;

– oprawa muzyczna uroczystości szkolnych: p. I. Marzęda, p. G. Krakowiak, p. A. Krakowiak (klasy 4-8); p. I. Marzęda, p. K. Kowalska (klasy 0-3);
                                                              + opiekunowie SU (konferansjerka, witanie gości);

– ds. pomocy materialnej i stypendiów: p. I. Podobas, p. M. Kordel – Karbowska

– ds. dokumentowania historii Szkoły: p. A. Krakowiak, p. G. Krakowiak (wersja elektroniczna), p. J. Gałan (wersja papierowa), K. Jędrzejewska (KSIĘGA GOŚCI, SZKOLNA KRONIKA),

– koordynator ds. dokumentacji: świadectwa, zaproszenia, podziękowania, dyplomy – p. U. Mistewicz (0-3)

– koordynator ds. dokumentacji: świadectwa, zaproszenia, podziękowania, dyplomy – p. G. Krakowiak (4-8)

 – opiekun pocztu sztandarowego – p. R. Marcinkowski, p. T. Suwiński, p. K. Bogucki, p. G. Krakowiak, p. K. Bednarczyk, p. M. Jarka;

POCZET SZTANDAROWY (stałe uroczystości):

1 . 09.Rozpoczęcie roku szkolnego

11 lub14.09 (piat. Lub pon.) – Uroczystości rocznicowe Obrony Warszawy – Pragi oraz wybuchu Powstania Warszawskiego przy obelisku poświęconym pamięci

                          21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

Ok. 25.09 (piątek.) – Uroczystość w Parku, pod pomnikiem płk. Jana Szypowskiego “Leśnika”

14.10  – Ślubowanie uczniów klas pierwszych p. R. M. oraz p. T. S.

Ok. 25.11 (środa) – Obchody rocznicy wybuchu powstania listopadowegopod pomnikiem Bitwy Grochowskiej 1831 r. na Olszynce Grochowskiej.

Ok. 7.01 (czw.) – Uroczystości związane z  rocznicą śmierci Janka Rodowicza „Anody

Ok. 25.02 (pon.) – Uroczystość związana z rocznicą bitwy o Olszynkę Grochowską

26.03 (piąt.) – obchody 78. rocznicy Akcji pod Arsenałem

 

Gablota – uczniowie wyróżnieni:świetlica + ZŁOTA KSIEGA UCZNIÓW – p. J. KRZEWSKA

Gazetki:nauczyciele podpisują swoim imieniem i nazwiskiem gazetki, którymi się opiekują.