PODSTAWA PROGRAMOWA

 1. 1. ROZP. MEN 2017 PODST. PROGR.
 2. Informatyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 3. Język obcy nowożytny. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 4. Język polski. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 5. Matematyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 6. Muzyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 7. Plastyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 8. Przyroda. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 9. Technika. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 10. Wiedza o społeczeństwie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 11. Wychowanie do życia w rodzinie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 12. Wychowanie fizyczne. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 13. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem
 14. Biologia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 15. Chemia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 16. Edukacja dla bezpieczeństwa. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 17. Etyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 18. Fizyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 19. Geografia. PP z komentarzem. Szkola podstawowa
 20. Historia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
 21. Kompetencje kluczowe – definicje i opis