PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I SAL

WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW

2018/2019

ODDZIAŁ

WYCHOWAWCA

SALA

0a

p. Magdalena Liberadzka

p. Mariola Murawska

16

0b p. Katarzyna Sęk

15

1a

p. Aneta Jonio

14

1b

p. Wioletta Zielińska

14

1c

p. Urszula Mistewicz

12

1d

p. Marta Lindebny

12

2a

p. Katarzyna Kowalska

13

2b

p. Beata Truszkowska

13

2c

P. Ewa Waszczuk

106

2d

p. Urszula Łazicka

106

3a

p. Anna Klujewska

109

3b

p. Marzena Bartoszcze

109

4a

p. Anna Fila

204

4b

p. Agnieszka Kondracka

202

4c

p. Andrzelika Bielida

102

4d

p. Michał Jarka

205

4f

p. Wanda Piotrowska

105

5a

p. Małgorzata Mielcarz

203

5b

p. Renata Ziarek

206

5d

p. Ewa Rajkowska

103

5e

p. Agnieszka Krakowiak

205

5f

p. Grzegorz Krakowiak

104

6a

p. Karolina Witkowska -Mazur

107

6b

p. Joanna Kutyła

122

6c

p. Jadwiga Żukowska

211

6d

p. Aneta Bartczak

203

7aD

p. Norbert Fulko

104

7b

p. Żaneta Betlińska

219

8aD

p. Aurelia Cyboroń

105

8b

p. Anna Korczak

202

8c

p. Marta Kordel

103

3aG

p. Katarzyna Oknińska

110

3bG

p. Krzysztof Bogucki

213

3cG

p. Katarzyna Ludwiniak

111

3dG

p. Anna Sochacka

218