Regulamin organizacji zajęć wychowania fizycznego i korzystania z obiektów sportowych