Jadłospis – Tarnowiecka

UWAGA !

Szanowni Rodzice!

Ze względu na zakończenie roku finansowego 2017

 Płatności przelewem za obiady styczniowe przyjmujemy
od 02.01.2018r.


Informacja o obiadach przy ulicy Tarnowieckiej pod nr. tel. (0-22) 612 51 79 w. 30


Żywienie w Stołówce na Tarnowieckiej 4

Wpłaty na obiady za m-c styczeń do 04.01.18r

Obiady są wydawane codziennie w godzinach od 12.00 – 14.00.

Cena jednego obiadu wynosi 5.00 zł ( zupa +drugie danie , kompot, owoc lub deser).

Opłata za miesiąc styczeń wynosi 5.00 zł x 12dni = 60,00 zł.

Informacje i wpłaty  na obiady u Pani Jadwigi Krawczyk – stołówka

Opłaty za obiady można wpłacać przelewem na konto:

 Nr konta 17 1030 1508 0000 0005 5076 1010

Bank Handlowy w  Warszawie S A.

Pokwitowanie wpłaty za obiady przelewem należy przedstawić p. J. Krawczyk


Szanowni  Rodzice

Prosimy o zwrot kart obiadowych dzieci klas szóstych i siódmych korzystających z obiadów w czerwcu 2017 r. do szkoły przy ul. Osieckiej 28/32.
Jednocześnie informujemy, że odpisy za obiady z czerwca proszę odbierać w szkole przy ul. Osieckiej 28/32 po uzyskaniu informacji pod nr telefonu 512 792 477.


Obiady wydawane w stołówce szkolnej ul. Tarnowiecka 4

Obiady wydawane są dla dzieci obecnych w szkole

Nieobecność dziecka na obiadach można zgłaszać do godz. 9.00 w dniu wydawania posiłku telefonicznie – 797319378, 6125179 wew.30