Jadłospis – Osiecka

DRODZY RODZICE!

NIE WYDAJEMY OBIADÓW W POJEMNICZKI.

Obiady wydawane, są przeznaczone dla dzieci OBECNYCH w szkole.

Nieobecność dziecka na posiłkach można zgłaszać w godz. 7.30 –  9.00 w dniu, w którym ma być wydany posiłek telefonicznie na numer 512 792 477.
Zgłoszenia SMS–ami nie będą brane pod uwagę.


INFORMACJA O OBIADACH W SZKOLE PRZY ULICY OSIECKIEJ

S Z A N O W N I  R O D Z I C E

W celu opłacenia obiadów/posiłków za marzec prosimy o dokonanie płatności do 26 lutego 2018r.

Rodzice/opiekunowie, którzy dokonają przelewów po terminie proszeni są o poinformowanie o tym pod numer telefonu 512 792 477.

Gorąco prosimy o dokonywanie wpłat za obiady wydawane w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckie 28/32 w formie przelewowej w Banku Handlowym na nr konta:

78 1030 1508 0000 0005 5076 1076 (konto budynek Osiecka)

Na przelewie należy podać:

Numer szkoły, nazwisko i imię dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz rodzaj posiłku – obiad lub pełne wyżywienie np.: ”SP 163, Kowalski Jan, 0a, 3/2018, pełne wyżywienie” lub „SP 163, Kowalski Jan, 4a, 3/2018, obiad”

W szkole przy ul. Osieckiej koszt obiadu wynosi: 4 zł

Obiady w marcu kosztują 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł).

Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych:

Pełne wyżywienie (od 1 do 28 marca)- kosztuje 160,00 zł   (20  dni x 8,00 zł)
tylko obiady (od 1 do 28 marca) – 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł)

29 i 30 marca jest wiosenna przerwa świąteczna. Za dzieci z oddziałów przedszkolnych, które będą w tych dniach jadły posiłki należy dodatkowo zapłacić i zaznaczyć ten fakt na przelewie.

Nieobecność dziecka na posiłkach można zgłaszać od godziny 7.30 do 9.00 pod numerem telefonu 512 792 477