Jadłospis – Osiecka

Informacja o opłatach za obiady w styczniu 2018 roku w szkole przy ul. Osieckiej.

Szanowni Rodzice

W celu opłacenia obiadów/posiłków za styczeń 2018 prosimy o dokonanie przelewu 2 stycznia 2018 roku.

Przelewy dokonane w grudniu 2017 r. dotyczące posiłków za styczeń 2018 r. będą zwracane na konto.

Powyższe jest spowodowane zakończeniem roku finansowego.


DRODZY RODZICE!

NIE WYDAJEMY OBIADÓW W POJEMNICZKI.

Obiady wydawane, są przeznaczone dla dzieci OBECNYCH w szkole.

Nieobecność dziecka na posiłkach można zgłaszać w godz. 7.30 –  9.00 w dniu, w którym ma być wydany posiłek telefonicznie na numer 512 792 477.
Zgłoszenia SMS–ami nie będą brane pod uwagę.


INFORMACJA O OBIADACH W SZKOLE PRZY ULICY OSIECKIEJ

S Z A N O W N I  R O D Z I C E

W celu opłacenia obiadów/posiłków za grudzień prosimy o dokonanie płatności do 29 listopada 2017r.

Rodzice/opiekunowie, którzy dokonają przelewów po terminie proszeni są o poinformowanie o tym pod numer telefonu 512 792 477.

Gorąco prosimy o dokonywanie wpłat za obiady wydawane w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckie 28/32 w formie przelewowej w Banku Handlowym na nr konta:

78 1030 1508 0000 0005 5076 1076 (konto budynek Osiecka)

Na przelewie należy podać:

Numer szkoły, nazwisko i imię dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz rodzaj posiłku – obiad lub pełne wyżywienie np.: ”SP 163, Kowalski Jan, 0a, 12/2017, pełne wyżywienie” lub „SP 163, Kowalski Jan, 4a, 12/2017, obiad”

W szkole przy ul. Osieckiej koszt obiadu wynosi: 4 zł.

Obiady w grudniu kosztują 60,00 zł (15 dni x 4,00 zł).

22 grudnia nie jest ujęty w opłatach za posiłki klas 1 – 5. 

Rodzice/opiekunowie dzieci (klas 1 – 5) , które 22 grudnia będą jadły posiłki proszeni są o dopłatę i zaznaczenie tego na przelewie.

Pełne wyżywienie – dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – kosztuje 152,00 zł (19 dni x 8,00 zł)
tylko obiady – 76,00 zł (19 dni x 4,00 zł)

Nieobecność dziecka na posiłkach można zgłaszać od godziny 7.30 do 9.00 pod numerem telefonu 512 792 477.