Zarządzenia 2020

 1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
 2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
 4. Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 25 lutego 2020r.
 5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
 6. Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r.
 7. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
 8. Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
 9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
 10. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
 11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 12. Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 13. Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 8 maja 2020 r.
 14. Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
 15. Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
 16. Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
 17. Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
 18. Zarządzenie nr. 18/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
 19. Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
 20. Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
 21. Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.