Zarządzenia 2019

 1. Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.
 2. Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
 3. Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
 4. Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
 5. Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
 6. Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
 7. Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.
 8. Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
 9. Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
 10. Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
 11. Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
 12. Zarządzenie nr 12 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
 13. Zarządzenie nr 13 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
 14. Zarządzenie nr 14 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
 15. Zarządzenie nr 15 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
 16. Zarządzenie nr 16 z dnia 15.05.2019
 17. Zarządzenie nr 17 z dnia 15.05.2019
 18. Zarządzenie nr 18 z dnia 05.10.2019
 19. Zarządzenie nr 19 z dnia 27.05.2019
 20. Zarządzenie nr 20 z dnia 06.06.2019
 21. Zarządzenie nr 22 z dnia 13 czerwca 2019 r
 22. Zarządzenie nr 23 z dnia 13 czerwca 2019 r
 23. Zarządzenie nr 24 z dnia 19 sierpnia 2019 r
 24. Zarządzenie nr 25 z dnia 2 września 2019 r
 25. Zarządzenie nr 26 z dnia 16 września 2019 r
 26. Zarządzenie nr 27 z dnia 30 września 2019 r
 27. Zarządzenie nr 28 z dnia 30 września 2019 r