pedagog i psycholog

Osiecka 28/32

Godziny pracy pedagoga 2017/2018

 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Pedagog

Iwonna Podobas

8.00–13.00 9.30– 15.00 8.00-12.00 8.00 – 15.30 12.00– 15.00

 

Godziny pracy psychologa 2017/2018

 

 

Poniedziłek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Psycholog

Ewa Żurczak

8.00 – 15.00

8.00 – 11.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

9.00– 12:00

 


Informacja dla Rodziców dot. przyznania pomocy z OPS w formie dofinansowania do obiadów szkolnych

  1. Od 01.01.2017r. obiady będą przyznawane wyłącznie na wniosek rodzica – szkoła nie przesyła list imiennych do OPS.
  2. Podstawą do przyznania pomocy w formie zakupu obiadów jest:
    • wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania, obowiązkowo rodzice muszą przedstawić zaświadczenie o dochodach (decyzje dot. przyznanych świadczeń rodzinnych, decyzje z Wydziału Zasobów Lokalowych, Urzędu Pracy, ZUS-u, alimenty, oświadczenie o ewentualnej pracy dorywczej).
  3. Kryterium uprawniające do korzystania z pomocy w formie obiadów w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego rodziny 771 zł na osobę w rodzinie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/1198/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 roku podwyższone zostały kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z finansowania posiłków wynosi 200% kryterium dochodowego rodziny tj. 1028 zł na osobę w rodzinie.
  4. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji zostanie wydana decyzja administracyjna, która określi okres spożywania posiłku.
  5. Pomoc w formie przyznania obiadów dla dzieci proszę zgłaszać do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem zamieszkania, do OPS Dzielnicy Praga Południe:

Filia Nr 1, ul. Wiatraczna 11, tel. (22) 277 33 16

Filia Nr 2, ul. Walecznych 59, tel. (22) 277 33 40

wniosek_obiady


Tarnowiecka 4